Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) funkcjonujący w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów przy ul. J. Cybisa 7, jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 40 seniorów. Celem placówki jest umożliwienie osobom starszym i niepełnosprawnym, ale zdolnym do samodzielnej egzystencji:

 • funkcjonowania w środowisku lokalnym,
 • podtrzymywania kondycji fizycznej i intelektualnej,
 • przeciwdziałania samotności.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 17:00.

Seniorzy Dziennego Domu stojący w ogrodzie i wspólnie pozujący do zdjęcia.

Co oferuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej?

 • usługi o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym,
 • zajęcia usprawniające ruchowo oraz rehabilitacyjne,
 • zajęcia rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne,
 • dostęp do kultury i rekreacji,
 • porady psychologiczne,
 • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
 • wsparcie w rozwiązywaniu indywidualnych problemów uczestników,
 • wsparcie w zachowaniu więzi rodzinnych,
 • jeden gorący posiłek dziennie – obiad (w tym dietetyczny),
 • grupy wsparcia dla seniorów i ich rodzin,
 • zajęcia i usługi w zależności od potrzeb usługobiorców oraz realnych możliwości placówki.

Kto może skorzystać z usług Dziennego Domu Pomocy Społecznej? 

 • osoby w wieku emerytalnym (powyżej 60 roku życia),
 • osoby samotne lub osamotnione w rodzinie,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby o niskich dochodach,
 • osoby żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych lub rodzinnych.

Jak otrzymać miejsce w Dziennym Domu Pomocy Społecznej?

Uczestnikiem Dziennego Domu Pomocy Społecznej może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Ursynów. Aby ubiegać się o możliwość korzystania z usług podstawowych
i ponadpodstawowych w Dziennym Domu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów lub bezpośrednio do Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Seniorzy kierowani są do Dziennego Domu na podstawie decyzji administracyjnej.

Usługi realizowane w Dziennym Domu Pomocy Społecznej są odpłatne, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz uchwałą Rady miasta stołecznego Warszawy określającą szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Wysokość opłat za korzystanie z usług podstawowych i ponadpodstawowych w Dziennym Domu, jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji materialnej i rodzinnej uczestnika placówki.

Personel Dziennego Domu, w skład którego wchodzą: terapeuci, technik fizjoterapii, instruktor terapii zajęciowej, kierownik, uwzględnia indywidualne potrzeby i oczekiwania uczestników.

Co zawiera oferta aktywizacyjna?

Zajęcia oraz warsztaty w ramach terapii zajęciowej według różnorodnych technik:
 • papieroplastyka 3D,
 • crapbooking,
 • gobelin,
 • decopuage,
 • malarstwo,
 • kirigami,
 • origami (przestrzenne, modułowe),
 • pergamano,
 • scrapbooking,
 • kanzashi,
 • prezentacje własnej twórczości.
Zajęcia informatyczne:
 • nauka obsługi komputera, tabletu, smartfona,
 • nauka korzystania z Internetu,
 • zajęcia fotograficzne.
Seniorka Dziennego Domu siedzi przed laptopem i czyta artykuł w Internecie.
Zajęcia edukacyjne:
 • prelekcje, wykłady.
 • trening pamięci i koncentracji,
 • warsztaty taneczne,
 • spotkania z obyczajami i kulturą różnych krajów świata,
 • spotkania międzypokoleniowe i okolicznościowe.
Zajęcia rekreacyjno-kulturalne:
 • turystyka miejska, wyjścia do muzeów, kina, galerii,
 • uroczystości okolicznościowe (Wielkanoc, Bal Karnawałowy, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Boże Narodzenie).

Placówka dysponuje własnym ogrodem, w którym od wiosny do jesieni odbywają się zajęcia plenerowe.

Seniorzy rozwiązujący krzyżówki, siedząc przy stolikach w ogrodzie Dziennego Domu.
Fizjoterapia:
 • gimnastyka geriatryczna,
 • nordic walking,
 • zabiegi fizykoterapeutyczne (według zleceń lekarskich),
 • zajęcia rehabilitacyjne,
 • masaże
Placówka dysponuje profesjonalnym sprzętem do fizykoterapii:
 • magnetronic,
 • skaner laserowy,
 • diatronic,
 • lampa solux,
 • fotel relaksacyjno-masujący.

Osoby zainteresowane aktywnym i przyjemnym spędzaniem czasu, proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, ul. J. Cybisa 7, tel: (22) 544 12 00.

Aktualności z Dziennego Domu: