Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów

Informujemy, że od dnia 27 sierpnia 2020 r. pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium i zasiłku szkolnego  dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursynów będzie realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów  m.st. Warszawy.

Ważne!

Zapoznaj się z nowym Regulaminem udzielania  pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy (link do regulaminu), w szczególności z § 3 określającym formy udzielania stypendium szkolnego.

O czym należy pamiętać ubiegając się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny ?

  1. Wybierz właściwy wniosek odpowiadający świadczeniu, o które się ubiegasz.
  2. Wypełniając wniosek zapoznaj się ze szczegółową instrukcją jego wypełniania.
  3. Zadbaj o czytelne wypełnienie wniosku.
  4. Dołącz wymagane we wniosku zaświadczenia lub oświadczenia zgodnie z instrukcją dotyczącą wypełniania wniosku.
  5. Pamiętaj, że wnioski będą przyjmowane do dnia 15 września 2020 r.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy,
ul. J. Cybisa 7,
02 – 784 Warszawa


Uchwała  Nr XXXIV/1033/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy wraz z regulaminem