Aktualności

REMONT PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA (3/2022)

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 275 ust. 1 (tryb podstawowy bez negocjacji) ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.) dotyczy realizacji robót budowlanych pn. REMONT PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA.

Termin składania ofert: 29.07.2022 r. godz. 12.00.

miniPortal link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/Edytuj/19de4f7d-9b01-4f3e-8cdf-df5084907f91

W dniu 01.07.2022 r. zamieszczono Ogłoszenie o zamówieniu W Biuletynie Zamówień Publicznych za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da5b57-f657-eb09-fcde-e5000f547968

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DUO/31/2022

Więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DUO/31/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi na jednym z n/w stanowisk w ramach pełnego etatu na zastępstwo za nieobecnego pracownika: pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej / st. specjalista pracy socjalnej (*) w Dziale Pomocy Środowiskowej i Usługowej.

Więcej “Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DUO/31/2022”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DPS/30/2022

Więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DPS/30/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi na jednym z n/w stanowisk w ramach pełnego etatu: starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej / st. specjalista pracy socjalnej (*) w Dziale Pomocy Specjalistycznej.

Więcej “Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DPS/30/2022”

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DPŚ/29/2022

Więcej o: Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DPŚ/29/2022

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pomocnicze i obsługi na jednym z n/w stanowisk w ramach pełnego etatu na zastępstwo za nieobecnego pracownika: pracownik socjalny / starszy pracownik socjalny / specjalista pracy socjalnej / st. specjalista pracy socjalnej (*) w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Więcej “Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi nr ref. DPŚ/29/2022”

Do góry

Skip to content