Szukaj na stronie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
Tel.: (22) 5441200
Faks: (22) 5441201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 951-12-04-085
REGON: 010847964

HomeProjekty
Wiadomość
  • Dyrektywa e-Prywatności Parlamentu Europejskiego

    Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami serwisu.Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji na swoim komputerze.

    Zobacz, dyrektywę parlamentu Europejskiego odnośnie e-Prywatności

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Projekty-Aktualności

Informacje o projekcie

Projekt „Be leader in English – bądź nim i Ty” realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, 9.6.2. Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Celem projektu jest zmniejszenie bariery w posługiwaniu się językiem angielskim u 60 osób, w tym 45 kobiet i 15 mężczyzn, mieszkańców Warszawy w szczególności dzielnicy Ursynów.

Realizacja projektu będzie przebiegała od 1.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Odbiorcy projektu wezmą udział w 4 semestralnym kursie języka angielskiego – general english, konwersacjach i egzaminie zewnętrznym. Egzamin umożliwi uzyskanie certyfikatu TELC (The European Language Certificate) na poziomie A i/lub B.

TELC jest systemem egzaminów językowych stworzonych w oparciu o Common European Framework of Reference czyli Europejski System Opisu Kształcenia Językowego i można go zdawać na różnych poziomach zaawansowania od A1 do C1.

Szczegółowe zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa regulamin dostępny
w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

 

 

Dobra Marka - Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy rozpoczął realizację VII edycji projektu "Dobra marka – OPS Ursynów budzi do życia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W projekcie, w bieżącym roku udział weźmie 40 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna, nieaktywna zawodowa lub zatrudniona. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej u osób objętych wsparciem. W styczniu odbędzie się rekrutacja do projektu systemowego. Na podstawie analizy dokumentów oraz rozmów z pracownikami socjalnymi zostaną wyłonione – wstępna lista 40 odbiorców projektu oraz lista rezerwowa. Zostaną również przeprowadzone indywidualne spotkania z potencjalnymi uczestnikami projektu. Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z następujących form wsparcia: konsultacji z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztatów umiejętności społecznych oraz aktywnego poszukiwania pracy, kursów i szkoleń zawodowych. Bieżąca edycja projektu realizowana będzie do 31.12.2014 r.

Dobra Marka - Aktualności Grudzień 2013

W dniu 19 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Dobra marka – OPS Dzielnicy Ursynów”. W spotkaniu udział wzięli Dyrektor i Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, zastępca głównej księgowej Ośrodka, Kierownik Działu Pomocy Specjalistyczne, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, Kierownik Działu Usług Opiekuńczych, Kierownik Działu Świadczeń, Kierownik Działu Administracyjnego, pracownicy Ośrodka, Zespół realizujący projekt, uczestnicy i uczestniczki projektu, a także doradca zawodowy prowadzący konsultacje w projekcie. Głównym celem projektu było podniesienie i zwiększenie kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności społecznych osób korzystających z różnych form pomocy społecznej. W projekcie udział wzięło 40 osób, w tym 26 kobiet i 14 mężczyzn. Wszyscy zakończyli projekt co oznacza, że każdy skorzystał z minimum trzech instrumentów aktywizacji. 

Czytaj więcej: Dobra Marka - Aktualności Grudzień 2013

Podziękowanie za udział w konsultacjach

Szanowni Państwo, mieszkańcy Ursynowa

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Ursynowa, którzy zechcieli wziąć udział w badaniu ankietowym oraz konsultacjach społecznych realizowanych w ramach diagnozy potrzeb mieszkańców Ursynowa, w ramach projektu systemowego " Dobra marka - OPS Ursynów budzi do życia" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki Państwa pomocy zdobędziemy wiarygodne i aktualne informacje, które przysłużą się do jeszcze lepszego zaspokojenia Państwa potrzeb i oczekiwań, przez instytucje i organizacje działające na rzecz mieszkańców Ursynowa. 

Dobra Marka - Aktualności Listopad 2013

Działania realizowane w ramach projektu w listopadzie: Zrealizowano 39 godzin konsultacji psychologicznych oraz 79 godzin konsultacji z doradcą zawodowym. Zakończyły się kursy "Opiekunka dziecięca" oraz "ECDL – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych". W dniu 6.11.2013 r. odbyły się zajęcia edukacyjne "Savoir-vivre w życiu zawodowym i prywatnym". W dniu 14.11.2013 r., w godz. 9.00-11.00, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyły się konsultacje społeczne dla przedstawicieli organizacji i instytucji z obszaru integracji społecznej. W dniu 16.11.2013 r. odbyła się wizyta studyjna do Garncarskiej Wioski położonej we wsi kamionka k/Nidzicy. Głównym celem  wizyty studyjnej  było zapoznanie uczestników i uczestniczek projektu systemowego z działaniami podejmowanymi przez osoby wykorzystujące narzędzia ekonomii społecznej w zakresie rozwoju zawodowego. Wizyta studyjna stworzyła również możliwość poznania dziedzictwa kulturowego i historii naszego kraju. Program wizyty studyjnej składał się z kilku etapów. Po przyjeździe uczestnicy zwiedzili teren Garncarskiej Wioski m.in.: garncarnię, izbę regionalną, obserwatorium bociana, kuźnię mazurską oraz stodołę mazurską, gdzie odbywają się pokazy taneczne i teatralne. Następnie uczestnicy wizyty wzięli udział w prezentacji multimedialnej nt. "Garncarska Wioska Przedsiębiorstwo Społeczne krok po kroku", której głównym celem było przekazanie wiedzy oraz doświadczeń pracowników w tworzeniu miejsca pracy, a także zmotywowanie uczestników projektu do poszukiwania różnych form zatrudnienia. W ramach wizyty studyjnej zapewniono ciepły posiłek oraz mazurski poczęstunek tzw. kuch mazurski czyli tradycyjne mazurskie ciasto drożdżowe. Program wizyty studyjnej obejmował również pokaz toczenia na kole, co wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczestników wizyty studyjnej. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach rzemieślniczych, takich jak: lepienie gliny, toczenie gliny na kole oraz malowanie na szkle dla dzieci. W dniu 17.11.2013 r. odbyło się spotkanie grupy samopomocowej w formie wyjścia do teatru Studio Buffo na spektakl "Ukochany kraj... - PRL w piosence". W dniu 27.11.2013 r., w godz. 17.00-19.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów odbyły się konsultacje społeczne dla mieszkańców dzielnic Ursynów. Konsultacje społeczne realizowane były w ramach Diagnozy potrzeb i zasobów mieszkańców dzielnicy Ursynów.  

Strona 10 z 14

Nasz profil na:

BIP

PO PŻ 2014-2020

/OPS-Ursynow/skrytka

Projekty:

 
 

Free business joomla templates