Szukaj na stronie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
Tel.: (22) 5441200
Faks: (22) 5441201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 951-12-04-085
REGON: 010847964

HomeProjektyOferta Pomocy
Wiadomość
  • Dyrektywa e-Prywatności Parlamentu Europejskiego

    Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami serwisu.Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji na swoim komputerze.

    Zobacz, dyrektywę parlamentu Europejskiego odnośnie e-Prywatności

    You have declined cookies. This decision can be reversed.

Uncategorised

OPS info

Witamy Państwa na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy i zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Na stronie znajdziecie Państwo informacje o prowadzonej przez nas działalności, podstawach prawnych i wydarzeniach, a także wyjaśnienia,jak skorzystać z pomocy Ośrodka
 
W celu ułatwienia kontaktu z naszym Ośrodkiem, zamieściliśmy podstawowe dane kontaktowe. Tym z Państwa, którzy zechcą przyjść do Ośrodka osobiście, polecamy zapoznać się z mapką. Jeśli chcecie Państwo dostać się do naszej siedziby środkami komunikacji miejskiej polecamy skorzystanie ze strony jakdojade.pl

 

W związku z rozpoczęciem okresu stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – RODO − informujemy, że: 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Cybisa 7, 02-784 Warszawa jest Administratorem Danych w stosunku do osób fizycznych korzystających z pomocy Ośrodka. 

W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na ww. adres naszej siedziby.

 

From Address: To:

 

Bezdomni 2016

APEL

do wszystkich osób, którym nieobojętny jest los ludzi bezdomnych

Szanowni mieszkańcy Warszawy – Dzielnicy Ursynów,

kierujemy do Państwa gorącą prośbę

o zwracanie uwagi na osoby bezdomne mieszkające w Państwa okolicy.

Serdecznie prosimy o przekazywanie nam informacji o takich miejscach.

Obiecujemy, że każde zgłoszenie zostanie sprawdzone, a w razie potrzeby tym osobom

udzielona stosowna pomoc.

W okresie zimy znane nam miejsca przebywania bezdomnych są odwiedzane każdego dnia.

Pracownicy starają się nakłonić bezdomnych do zamieszkania w noclegowniach czy

schroniskach, gdzie są odpowiednie warunki do pobytu dla bezdomnych.

Prosimy - nie bądźcie Państwo obojętni

i zgłaszajcie nam miejsca przebywania osób bezdomnych.

Bo może właśnie Państwa zgłoszenie uratuje czyjeś życie!

 

 

Na naszej stronie znajdziecie Państwo również podstawowe informacje nt. miejsc noclegowych i form pomocy dla osób bezdomnych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba można wydrukować te podstawowe informacje i przekazać je spotkanej osobie bezdomnej ułatwiając w ten sposób skorzystanie ze wsparcia w trudnych dla niej chwilach.

Zostań rodziną wspierającą

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

  2. Rodzinę wspierającą ustanawia Prezydent m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1) opiece i wychowaniu dziecka;

2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

4. Z rodziną wspierającą Prezydent m.st. Warszawy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy (np. za zakupione bilety do kina, muzeum, na basen, komunikację miejską), o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ul. J. Cybisa 7 w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem (do kwoty 200 zł miesięcznie na dziecko).

 

Więcej informacji można uzyskać w Zespole ds. Asysty Rodzinnej pod numerem tel. 22 544-12–29.

Napisali o nas...

 

Odnośniki do witryn zewnętrznych:

http://biznes.haloursynow.pl/artykuly/jakie-sa-aktualne-trendy-na-rynku-pracy-ursynowian,4601.htm

http://ursynow.tv/dzien-kariery-dla-mieszkancow-ursynowa/

http://www.haloursynow.pl/artykuly/dzien-kariery-w-urzedzie-dzielnicy,3936.htm

 http://www.passa.waw.pl/artykul/kolorowe-kapelusze-na-sesji-rady-dzielnicy-ursynow,844

 http://www.passa.waw.pl/artykul/tydzien-z-przedsiebiorczoscia-na-ursynowie,843

Działanie artykułów w linkach zewnętrznych jest niezależne od administratorów strony ops-ursynow.pl. w przypadku problemów należy kontaktować się z administratorami serwisów zewnętrznych

"Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia."

"Dobra Marka - OPS Ursynów budzi do życia" - Projekt realizowany z funduszy EFS

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy realizowana jest już V edycja projektu systemowego „Dobra marka – OPS Ursynów budzi do życia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu m.st. Warszawy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

W projekcie bierze  udział 40 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które są w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnione.
Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych u osób objętych wsparciem. Z każdą osobą biorącą udział w projekcie zostanie zawarty kontrakt socjalny, w ramach którego osoba ta zobowiąże się do aktywnego uczestnictwa w działaniach projektowych, takich jak: konsultacje z psychologiem, konsultacje z doradcą zawodowym, warsztaty umiejętności społecznych, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania grupy samopomocowej kursy zawodowe.
 

Nasz profil na:

BIP

PO PŻ 2014-2020

/OPS-Ursynow/skrytka

Projekty:

 
 

 

 

Free business joomla templates