Szukaj na stronie

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

ul. Jana Cybisa 7
02-784 Warszawa
Tel.: (22) 5441200
Faks: (22) 5441201
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 951-12-04-085
REGON: 010847964

HomeOferta pomocyOpiekun prawny lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej
Wiadomość
 • Dyrektywa e-Prywatności Parlamentu Europejskiego

  Ta strona internetowa używa ciasteczek do zarządzania uwierzytelnianiem, nawigacją i innymi funkcjami serwisu.Używając naszej strony pozwalasz na zapisywanie tego typu informacji na swoim komputerze.

  Zobacz, dyrektywę parlamentu Europejskiego odnośnie e-Prywatności

  You have declined cookies. This decision can be reversed.

Opiekun prawny lub kurator osoby ubezwłasnowolnionej

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy poszukuje kandydatów na kuratorów lub opiekunów prawnych dla osób częściowo bądź całkowicie ubezwłasnowolnionych. Opiekunem prawnym może zostać osoba posiadająca:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem,
 • nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowana i zamieszkująca na terenie Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli, 
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim    niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzeń otępiennych wieku podeszłego,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność

Zadania opiekuna prawnego:

 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • zarządzenie majątkiem podopiecznego,
 • sporządzanie sprawozdań dla Sądu z wykonywanych działań, w terminach określonych przez Sąd, nie rzadziej niż raz w roku.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje Sąd,

który może przyznać w uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie.

Osoby zakwalifikowane do pełnienia funkcji kuratora lub opiekuna dla osoby częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionej będą mogły odbyć specjalistyczne szkolenie, ułatwiające pełnienie takiej funkcji. 

 

Art. 162 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego:

§ 1. Sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia 

go od niej.

§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki jest związane z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej albo czyni zadość zasadom współżycia społecznego.

§ 3. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej. 

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e - mailowy: 

sekretariat@ops- ursynow.pl

lub przesłanie dokumentów pocztą (z dopiskiem „Opiekun prawny”) na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, ul. Jana Cybisa 7, 

02-784 Warszawa

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnego etapu rekrutacji, w którym konieczne będzie złożenie:

 •  oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego;
 •  zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej/ kurateli;
 •  oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy powierzonych danych osobowych;
 •  oświadczenie o niekaralności;
 •  kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 544 12 35 (pn-pt 8.00- 16.00). Informacji udziela Pani Marzena Zalewska kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy lub koordynator Działu Działu Pomocy Środowiskowej Pani Anna Walewska. 

 

Nasz profil na:

BIP

PO PŻ 2014-2020

/OPS-Ursynow/skrytka

Projekty:

 
 

Free business joomla templates